• Ponudba
  Na koncu je pomemben priklic, ki bo najvišji z izbiro pravih zunanjih oglasnih površin.
  Odkrijte
NAJUČINKOVITEJŠE KOMBINACIJE ZUNANJIH OGLASNIH POVRŠIN

Smo najcelovitejši slovenski ponudnik medijev na prostem in najboljši, ker imamo široko paleto raznolikih zunanjih oglasnih površin. Zagotovimo vam lahko najučinkovitejšo kombinacijo oglasnih površin glede na zastavljene cilje vaše kampanje lokalno in nacionalno.

Avtoceste

Giga panoji

Oglasne površine na avtocestah, ki jih dnevno vidi tudi do 480.000 ljudi.
Vsi statistični podatki
POVPREČNI DOSEG 4 %PRIKLIC 40 %NAKUPNA NAMERA 214,5 %
Plakatna mesta
3
21
8
1
6
21
16
15
2
1
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • enostranska oglasna površina,
 • največji reklamni panoji v Sloveniji,
 • ekskluzivne lokacije ob avtocestnem križu,
 • dolg čas vidnosti oglasne površine,
 • velika zaznavnost zaradi odsotnosti drugih reklamnih sporočil,
 • vidljivost 24 ur na dan,
 • prestižnost lokacij in medija.

Velikost

 • reklamna površina 15 x 6 m – 90 m2.

Vrsta tiska

 • digitalni tisk na blue-back papir,
 • digitalni tisk na platno, za katerega zagotavljamo obstojnost reklamnega sporočila do dveh let, ki ga lahko ga brez stroškov ponovne produkcije premikamo po vseh lokacijah Giga.

Čas najema

 • kratkoročno (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni),
 • dolgoročno (6 in več mesecev).

Pokritost

 • nacionalno, ob vseh štirih krakih slovenskega avtocestnega križa.

Največji oglasni panoji v Sloveniji

Na ekskluzivnih lokacijah in najbolj prometnih odsekih slovenskih avtocest vam zagotavljamo dolg čas izpostavljenosti vašega sporočila. Zaradi odsotnosti ostalih oglasnih površin ob giga panojih je tudi zaznavnost sporočila velika in to vseh 24 ur na dan. Poleg standardnih giga panojev, vam lahko ponudimo tudi glede na vaše potrebe nameščene in umeščene montažne oglasne površine enakih dimenzij na poljubni lokaciji ob avtocesti.

Mestne vpadnice

Najpogostejša oblika zunajega oglaševanja

Nudimo vam ekskluzivne lokacije na vpadnicah v mesto in centru mest, kjer bo vaše sporočilo doseglo veliko opaznost. Jumbo plakati so primerni tako za lokalne, regionalne, kot tudi nacionalne kampanje. Povprečna velikost nacionalne kampanje je 220 jumbo plakatov za 14 dni, 63 % oglaševalcev pri nas vsako leto zakupi 2 kampanji ali več.

Jumbo panoji

Vsi statistični podatki
POVPREČNI DOSEG 100 %PRIKLIC 43 %NAKUPNA NAMERA 214 %
Plakatna mesta
60
273
86
33
7
253
28
721
32
167
45
109
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • dvostranska / enostranska oglasna površina,
 • ekskluzivne lokacije na vpadnicah v mesto in centru mest,
 • velika opaznost oglasnih površin,
 • možnost regionalne ali lokalne oglaševalske akcije,
 • ena najpogostejših oblik zunanjega oglaševanja.

Velikost

 • plakatno mesto 400 x 300 cm ali 504 x 238 cm (12 m2 enostransko).

Vrsta tiska

 • digitalni tisk na blue-back papir,
 • offset tisk na blue-back papir,
 • digitalni tisk na pvc folijo (obstojnost reklamnega sporočila do dveh let).

Čas najema

 • kratkoročno (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni),
 • dolgoročno (6 in več mesecev).

Pokritost

 • nacionalno (85 slovenskih krajev).

Supreme plakatni panoji

Vsi statistični podatki
POVPREČNI DOSEG 100 %PRIKLIC 30 %NAKUPNA NAMERA 229 %
Plakatna mesta
42
196
60
24
3
151
17
526
3
123
33
81
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • ena, dva ali tristranska oglasna površina,
 • nacionalni medij, ki pokriva 80% populacije,
 • namenjen je samostojnim oglaševalskim akcijam,
 • doseže tako pešce in kolesarje, kot tudi mestni promet,
 • dolga sporočilnost oglasa,
 • nizek CPT.

Velikost

 • plakatno mesto 140 x 200 cm – 2,8 m2.

Vrsta tiska

 • digitalni tisk na blue-back papir,
 • offset tisk na blue-back papir.

Čas najema

 • mestne občine dekadno (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni),
 • ostale občine tedensko (7 dni, 14 dni, …).

Pokritost

 • nacionalno.

Eno, dve ali trostranska oglasna površina

Supreme je mestni plakat namenjen pešcem, kolesarjem in območjem s počasnim prometom. Čas kontakta oglasa na Supremu ni omejen. Postavitev v prostor v večini primerov dopušča, da se opazovalec postavi zraven in si oglasno sporočilo podrobneje prebere. Supreme je medij z nacionalno pokritostjo, je cenovno konkurenčen v primerjavi z drugimi plakatnimi mediji in ga učinkovito lahko uporabite kot samostojen medij ali pa kot podporo drugim medijskim kanalom.

Mestna središča

Panoji na javni razsvetljavi

Plakatna mesta
147
158
53
194
19
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • dvostranska oglasna površina,
 • možnost postavitve na vsakem drogu javne razsvetljave (vpadnice v mesto, center mesta, peš cone),
 • postavitev na mikrolokaciji po želji stranke,
 • možnost usmeritve do poslovnih prostorov in objektov,
 • vidljivost 24 ur na dan.

Velikost

 • celinski tip 110 x 170 cm – 3,74 m2 dvostransko,
 • primorski tip 100 x 150 cm – 3,00 m2 dvostransko in 70 x 100 cm – 1,40 m2 dvostransk.

Vrsta tiska

 • celinski tip, osnova platno, tisk digitalni na platno ali izrez napisov iz barvne folije,
 • primorski tip, osnova komacel plošča, tisk digitalni tisk na pvc folijo ali izrez napisov iz barvne folije.

Čas najema

 • kratkoročno, do 6 mesecev,
 • dolgoročno, 6 in več mesecev.

Pokritost

 • regionalno (glej zemljevid).

Čezcestni transparenti

Pomešajte se med pešce in kolesarje v urbanih središčih.
Plakatna mesta
3
1
27
26
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • dvostranska / enostranska (nadvozi) oglasna površina,
 • ekskluzivne lokacije na vpadnicah v mestu in centru mesta,
 • postavitev nad voziščem ceste (izjemna opaženost).

Velikost

 • dvostranska oglasna površina 800 x 100 cm, 8 m2
 • enostranska oglasna površina 800 x 100 cm (nadvozi), 8 m2

Vrsta tiska

 • osnova platno, digitalni tisk na platno,
 • osnova platno, izrez napisov iz barvne folije.

Čas najema

 • tedensko (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni),
 • dolgoročno, 6 in več mesecev.

Pokritost

 • regionalno (glej zemljevid).

Sporočilo za katerega si lahko vzamemo čas

Na ekskluzivnih lokacijah v mestnih središčih, peš conah, avtobusnih postajališčih in pred trgovinami Tuš vam nudimo možnost oglaševanja v zaščitenih svetlobnih vitrinah. Popularni format v urbanih središčih nudi veliko kreativnih možnosti za oglaševanje, ki bo vidno 24 ur na dan. V območjih TUŠ trgovin pa oglasne površine nudijo odlično možnost za pospeševanje prodaje vašega izdelka. Po želji lahko svetlobne vitrine postavimo tudi na izbranih dogodkih.

Svetlobne vitrine

Plakatna mesta
2
10
4
2
40
4
12
22
9
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • dvostranska oglasna površina,
 • ekskluzivne lokacije v mestnih središčih, peš conah, avtobusnih postajališčih in pred trgovinami Tuš
 • velika vidljivost oglasnih površin,
 • vidljivost oglasa 24 ur na dan.

Velikost

 • dvostranska oglasna površina 118,5 x 175 cm, 2,07 m2.

Vrsta tiska

 • digitalni UV tisk na papir.

Čas najema

 • kratkoročno (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni),
 • dolgoročno, 6 in več mesecev.

Pokritost

 • regionalno (glej zemljevid).

Usmerjevalne table

Plakatna mesta
Tehnične specifikacije

Značilnosti

 • Usmerjevalne table so vrsta prometne signalizacije, ki udeležence v prometu usmerja do vašega podjetja. Na ta način vas bodo poslovni partnerji in potrošniki našli še hitreje.
 • Usmerjevalna tabla enostranska površina, status prometne signalizacije, usmeritev do objektov, barvno ločevanje glede na vrsto  objekta, skupinske postavitve v prometnem pasu ceste (do 2 m), vidljivost 24 ur na dan (odsevna folija 1. reda).
 • Končna tabla dvostranska površina, postavitev v neposredni bližini objekta, pozicioniranje objektov, možnost skupinske postavitve.
 • Infomat elektronska usmeritev do iskanih objektov, postavitev na vstopnem predelu ind. cone, možnost iskanja po nazivu in  dejavnosti, možnost iskanja v nemškem in angleškem jeziku.

Velikost

 • usmerjevalna tabla po pravilniku Molis: 1,62 x 0,30 m (2,21 m2), 1,35 x 0,25 m (0,34 m2) in 0,70 x 0,25 m (0,18 m2)
 • usmerjevalna tabla Trzin: 1,20 x 0,20 m (0,24 m2)
 • končna tabla Trzin: 4 x 0,35 x 0,80 m

Da bo pot do željenega cilja čim krajša

Usmerjevalne table so vrsta prometne signalizacije, ki udeležence v prometu usmerja do vašega podjetja. Na ta način vas bodo poslovni partnerji in potrošniki našli še hitreje.